En aquest apartat es descriuem els passos per configurar el proxy en el navegador Mozilla Firefox.


Procediments

Obrim el Mozilla Firefox.

xxx

Cliquem a l’apartat del menú Eines & Opcions

xxx

A la finestra que s’obra, cliquem a l’icona de Avançat i després anem a la pestanya de Xarxa

xxx

Cliquem al butó de Paràmetres… el qual ens obrirà una nova finestre

xxx

Marquem l’opció que té com a text “Configuració manual del servidor intermediari” el qual activarà uns quadres de text.

xxx

Depenent la nostra ubicació, haurem d’omplir els següents quadres amb la informació que trobareu a l’apartat Internet a través d’un proxy, que hi ha a la següent web:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services

xxx

No us oblideu de marcar el quadre que posa “Utilitzar aquest servidor intermediari per a tots els protocols” com es veu a la següent foto.

xxx

Un cop tinguem la informació escrita, anem clicant D’acord a les diferent finestres que hem anat obrint. Si tot està bé, si escrivim una pàgina qualsevol de Internet (p. ex. www.google.com) ens hauria d’apareixer un quadre on ens demana un nom d’usuari i una contrassenya.

Els omplim amb l’usuari i contrassenya que ens han facilitat als fòrums de Guifi.net (tipiciament, com a usuari “nom.cognom-delapersona” i de contrassenya “nom-delapersona” ).

xxx

I ara, a navegar!!!.

Què hem vist

En aquest fragment de la guia hem après a:

  1. Configurar el nostre navegador web per tal d’utilitzar els proxys de la xarxa Guifi.net.