En aquest apartat es descriuem els passos per configurar el proxy en el navegador Internet Explorer.


Procediments

Obrim l’Internet Explorer.

obrir l'internet explorer

Cliquem a l’apartat del menú Herramientas & Opciones de Internet

Herramientas & Opciones de Internet

A la finestra que s’obra, anem a la pestanya de Conexiones

finestra Conexiones

Cliquem al butó de Configuracón del Lan el qual ens obrirà una nova finestre

Configuracón del Lan

A l’apartat servidor proxy marquem el quadre que té com a text “Usar un servidor proxy para su LAN” el qual activarà uns quadres de text.

servidor proxy

Depenent la nostra ubicació, haurem d’omplir els següents quadres amb la informació que trobareu a l’apartat Internet a través d’un proxy, que hi ha a la següent web:

http://guifi.net/ca/node/2413/view/services

llistat proxys guifi.net

No us oblideu de marcar el quadre que posa “Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos” que trobaras a la finestra que obra el botó “Opciones avanzadas…“,com es veu a la següent foto.

marcar usar el mismo servidor proxy

Un cop tinguem la informació escrita, anem clicant Aceptar a les diferent finestres que hem anat obrint. Si tot està bé, si escrivim una pàgina qualsevol de Internet (p. ex. www.google.com) ens hauria d’apareixer un quadre on ens demana un nom d’usuari i una contrassenya.

Els omplim amb l’usuari i contrassenya que ens han facilitat als fòrums de Guifi.net (tipiciament, com a usuari “nom.cognomdelapersona” i de contrassenya “nomdelapersona” ).

identificar-nos

I ara, a navegar!!!.

Què hem vist

En aquest fragment de la guia hem après a:

  1. Configurar el nostre navegador web per tal d’utilitzar els proxys de la xarxa Guifi.net.